top of page
Äpplen skördade från de främsta odlarna

Vårt miljöarbete

Vårt sortiment är framtaget med respekt för miljön och vi har höga ambitioner att ständigt minska vår miljö- och klimatpåverkan

Vi köper in frukt och sorterar själva

Ekologiskt flödeschema

Den som är tillräckligt bra läggs i fruktlådor åt kund

Det som inte håller måttet blir till juice genom samarbete med Rscued

Fin frukt går vidare till ideella verksamheter så som Friends, Fryshuset och Maskrosbarn

Resterande frukt blir till juice eller biogas

I samband med leverans tar vi tillbaka oanvänd frukt från våra kunder

Det som inte går att använda till juice blir till biogas 

TRANSPORTER

Vi tänker alltid på att optimera våra körslingor så att vi påverkar miljön i minsta möjliga mån. Våra varor packas i emballage som går att stapla, vilket gör att vi inte transporterar massa luft utan vi fyller våra bilar på ett effektivt sätt.

RETURFRUKT

Om er frukt inte har ätits upp på kontoret så tar vi på Fruktdealen hand om den. Det som fortfarande är fräscht och fint skänks till någon av våra samarbetsparners, läs gärna mer här

EKO-BANANER

Sedan 2014 är det ekologiska bananer i alla Fruktdealens fruktlådor och våra kunder kan oavsett fruktblandning njuta av obesprutade bananer på sin arbetsplats, både bra för miljön och arbetsklimatet.

LEVERANS MED CYKEL

Vi genomför även en del leveranser med cykel för att minska vårt avtryck ännu mer. Transporten står för vår största klimatpåverkan, men med cykelleverans är den i princip noll. Varje vecka utökar vi antalet leveranser med cykel.

EKO-certifikat

Certifikatet är utfärdat av SMAK Certifiering, läs gärna mer här på http://www.smak.se

SMAK Certifiering är ett oberoende kontrollorgan som ser till reglerna för EU ekologisk märkning. Som certifierat företag får du märka dina produkter med EU ekologisk märkning, det s.k. EU-lövet. Kontroller sker årligen och kan vara antingen anmäld och oanmäld.

Ladda ner certifikatet som pdf

0001.jpg

Läs gärna mer om hur vi arbetar med andra viktiga frågor!

ANSVAR

Genom olika samarbetspartners tar vi ansvar och bidrar där vi kan

KVALITET

Det handlar inte om löpande band-leverans, utan mer om omsorg, glädje och det goda värdskapet.

Kontakta oss

Alla borde ha möjlighet att få bra frukt levererat till kontoret. Vi leverar till såväl små som stora företag och vi hittar alltid en lösning som passar dig.

Fyll i formuläret eller kontakta oss direkt via telefon

08-400 280 20

Stockholm, Göteborg, Uppsala, Södertälje

040-26 70 20

Malmö, Helsingborg

bottom of page