top of page

Köpvillkor

Köp- och leveransvillkor för frukt, mjölk och övrigt sortiment från Fruktdealen.

Om ingenting annat avtalats gäller följande köp och leveransvillkor för löpande beställning av frukt och övrigt sortiment från Fruktdealen. För enstaka beställningar se punkten enstaka beställningar.

Garanti
Fruktdealen ger 100% kvalitetsgaranti. Kunden kan reklamera sin leverans senast 24 timmar efter leverans. Vid en reklamation levereras ny vara ut, samma alternativt nästkommande helgfria vardag utan kostnad. Om Fruktdealen inte bedömer att det går att köra ut ny vara senast nästkommande vardag, får kunden en kreditering motsvarande reklamationens art. Krediteringen kan aldrig vara större än den reklamerade produktens värde. Fruktdealen bestämmer skälig nivå av kreditering i förhållande till skadans art. Vid reklamation ska en bild sändas till info@fruktdealen.se för rättvis bedömning.

Leveransen
Fruktdealen levererar lådorna mellan kl. 07:00-15:00 på överenskomna dagar, adresser och platser. Eventuell tidspassning avtalas separat och kan medföra en avgift. Fruktdealen levererar alla helgfria vardagar, måndag-fredag. Fruktdealen har rätt att ställa in och slå ihop enskilda leveransdagar under lågsäsong så som semestertider, eller om verksamheten kräver det. Kunden ser till att överenskommen leveransplats finns tillgänglig. Om överenskommen leveransplats ej finns tillgänglig har Fruktdealen rätt att lämna leveransen i reception, utanför dörr, godsmottagning, annan överenskommen leveransplats eller om inget ovan går enligt Fruktdealen bästa lösning.

Om Fruktdealen bedömer leveransen som ogenomförbar, har Fruktdealen rätt att ta med beställda produkter tillbaka till Fruktdealens lager och debitera för den fulla tänkta leveransvolymen. Fruktdealen kan göra ytterligare leveransförsök om kunden så önskar, och kan medföra en avgift.

Om inget kommuniceras eller avtalas levereras frukten i en pappinsats eller returback. Om ingenting annat är överenskommet tar Fruktdealens personal med eventuell överbliven frukt och pappinsats vid nästkommande leverans. Vid första leverans får kund en trälåda eller uppläggningsfat att placera frukten i. Vid avslutat abonnemang skall trälåda/uppläggningsfat lämnas tillbaka. Vid förlorad trälåda/uppläggningsfat debiteras en kostnad av 500:- exkl.moms per trälåda/uppläggningsfat. Trälådan/Uppläggningsfatet anses som levererat om inte kunden gjort en anmälan om detta senast 24 timmar efter första leveransen till info@fruktdealen.se.

Ändring/Avbokning

Avbokningar & ändringar för veckorna 2-25 samt veckorna 34-50 sker senast:
Frukt: senast vardagen innan planerad leverans, klockan 12.00
Mjölk: senast torsdagen veckan innan planerad leverans, klockan 12.00
Övrigt: senast 7 dagar innan planerad leverans, klockan 12.00

Om ordinarie leverans infaller på en röd dag, flyttas leveransen automatiskt till nästkommande vardag, om ingenting annat kommuniceras från Fruktdealens kundtjänst. Helgdagar klassas som röda dagar och inte vardagar, och innebär att senaste tid att göra ändring i beställning förflyttas bakåt till närmsta vardag.

Vid senare ändringar har Fruktdealen rätt att debitera den planerade leveransmängden plus en ändringsavgift om 30:-/leveranstillfälle.

För ändringar i befintliga beställningar gällande Frukt, Mjölk och Övrigt sortiment under veckorna 51-1 samt veckorna 26-33 ska Fruktdealen erhålla en komplett uppehåll/ändringslista från kunden senast 1 Juni (för veckorna 26-33) samt 1 December (för veckorna 51-1). Efter dessa datum har Fruktdealen rätt att debitera för den planerade leveransmängden under hela perioden.

Enskilda ändringar under perioden kommer betraktas som sena ändringar och Fruktdealen debiterar den planerade leveransmängden plus en ändringsavgift om 30:-/leveranstillfälle. Fruktdealen har rätt att inte godkänna ändring under dessa perioder om ändringen kommer in för sent.

Leveransuppehåll får endast ske sammanhängande max 14 dagar, utom under veckorna v51-v1 och v26-v33 då abonnemanget kan pausas under hela perioden. Abonnemanget kan ej pausas eller ändras under uppsägningstiden. Under uppsägningstiden har kunden inte rätt att justera mängden frukt, mjölk eller övrigt sortiment, utan debitering sker motsvarande kundens uppstartsvolym.

Avbokningar eller ändringar skickas till info@fruktdealen.se

 

 

Enstaka beställningar
För enstaka beställningar så som t.ex. säsongsförsäljning (personalgåvor, kundgåvor, fikabröd m.m.) samt övriga enstaka beställningar som inte sker löpande, finns det ingen möjligthet att ändra/avboka bekräftad order. Beställning skickas till info@fruktdealen.se och är när den är bekräftad, bindande och inte möjlig att makulera/ändra i efterhand. Eventuell mindre ändring kan, mot en avgift, justeras efter Fruktdealens godkännande.

Uppsägning
Första månaden ingen uppsägningstid, kund har möjlighet att säga upp avtalet med omedelbar verkan så länge det sker i linje med ändring och avbokningsregler. Efter första månaden övergår abonnemanget i en tillsvidarebeställning, med uppsägningstid baserad på uppstartsvolymen. Uppsägningstiden för kunden är, såvida det inte finns någonting annat avtalat:

1-45 kg frukt/vecka, 1 Månads uppsägningstid.
45-99 kg frukt/vecka, 2 Månaders uppsägningstid.
100 kg frukt eller mer, 3 Månaders uppsägningstid.

Uppsägning sker skriftligen till info@fruktdealen.se och måste bekräftas för att anses vara uppsagt.

Betalning & Priser
Fruktdealen fakturerar sina abonnenter minst en gång i månaden. 20 dagars betalningsvillkor. Vid enstaka köp 20 dagars betalningsvillkor. Alla priser är angivna ex. moms fritt levererad kund om inget annat avtalats. Vid skriftlig påminnelse debiteras påminnelseavgift om 60:- samt  dröjsmålsränta 12%. Eventuella anmärkningar på fakturan måste kommuniceras senast 10 dagar efter utskriftsdatum. Efter 10 dagar anses fakturan som godkänd och ska betalas i sin helhet.

Fruktdealen tar ut en administrativ avgift på 49:- exkl.moms per faktura för att täcka administrationskostnaden.

Eventuella prisjusteringar får ske max två gånger per kalenderår och aviseras en månad innan den träder i kraft. Avisering sker på faktura.

 

 

Force Majeure
Fruktdealen skall vara befriad från att fullgöra sina skyldigheter enligt köpvillkoren om utförande hindras eller oskäligt betungas till följd av händelser utanför partens kontroll och som inte hade kunnat förutses. Till händelser utanför Fruktdealens kontroll skall inkluderas, men ej enbart räknas; extremt väder, krig, strejk, blockad, lockout eller annan arbetskonflikt som berör Fruktdealen.

Ladda ner köpvillkoren som PDF här

bottom of page